تزریق پلاستیک

طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک

قالبهای تزریق پلاستیک و اجزای آن

هنگامي كه ما شئ را از جنس پلاستيك بخواهيم توليد كنيم در ابتدا قالب آن بايد ساخته شود . در قالبهاي تزريقي از جنس فولاد سخت استفاده مي گردد ,…

اجزاء هيدروليك دستگاه تزريق

كليه حركتهاي يك دستگاه تزريق توسط فشار و حركت روغن در مواد هيدروليك انجام مي پذيرد . حركت روغن در مواد و كنترل فشار آن و همچنين كنترل مسير روغن…

اجزاء ماشین تزریق پلاستیک

تشريح ساختمان دستگاه تزريق مقدمه : به دستگاههايي كه از طريق فشار هيدروليك مواد پليمر ذوب شده را به داخل قالبي هدايت و تزريق نمايد , تا قطعه اي شكل…

USAIran