سیم

معرفی انواع سیم و کابل

تقسیم بندی کابل بر اساس سطح ولتاژ کابل‌ها بر اساس مقدار انتقال الکتریسیته به ۴ دسته متفاوت تقسیم‌بندی می‌شوند. فشار ضعیف منازل و ساختمان‌ها به کابلی با فشار ضعیف نیاز…

USAIran