حرارت

همه چیز درباره دمای انتقال شیشه ای Tg

 مقدمه اکثر پلاستیک ها در دمای اتاق خصوصیات آشنای خود شامل انعطاف پذیری (مدول یانگ پایین) و مقاومت بالا در برابر ترک خوردن را نشان میدهند، اما با کاهش دما…

USAIran