خطرات استفاده از قرقره غیر استاندارد

تأثیر قرقره های نامناسب بر محصول و ماشین:
مرغک ها و پین های حرکت دهنده آسیب دیده:

قرقره های نامتعادل (بالانس نشده) یا آسیب دیدگی و ساییدگی سوراخ های جانبی محوری در طرفین قرقره باعث ایجاد ارتعاش بیش از حد قرقره موجود در ماشین، خصوصاً به محض شروع پیچش سیم بر روی قرقره می شود. این ارتعاش به سرعت سایش مرغک ها و شفت ها را به دنبال خواهد داشت و باعث ساییدگی یا شکستگی در پین های انتقال نیرو خواهد شد. این مقوله های مربوط به تعمیر و نگهداری به دلیل لزوم تعویض قطعات ذکر شده و همچنین توقف ماشین برای انجام تعمیر پرهزینه خواهد بود. میزان TIR) Total Indicator Reading) – شاخصی برای اندازه گیری نامتعادلی – در قرقره نباید از % ۰٫۵  قطر قرقره تجاوز کند، چون این امر باعث توزیع وزن مواد به صورت خارج از مرکز خواهد شد.

پیچش نامناسب و پارگی سیم:

صفحات جانبی قرقره ای که خم شده و یا به سمت بیرون قوس برداشته باشد اجباراً نیاز به پهنای تراورس متفاوتی خواهد داشت. این امر سبب خواهد شد که در دو طرف داخلی فلنج قرقره تو رفتگی و یا برجستگی در سیم های پیچیده بر قرقره ایجاد شود. این عوامل همچنین از طرفی می تواند منجر به گره خوردن و درگیری سیم ها، پارگی در سیم و تنش نایکنواخت در حین فرآیند باز شدن سیم از روی قرقره شود.

سرعت های کم تولیدی:

قرقره هایی که بالانس نباشند و به خوبی ماشین کاری نشده باشند، و یا قرقره هایی که به حد کافی مستحکم نباشند که سرعت های تعریف شده تولید را پوشش دهند، نهایتاً موجب خواهند شد ماشین های تولیدی با سرعت های پایین راه اندازی شوند و این امر سبب کاهش راندمان ماشین می شود.

تنش نا یکنواخت:

قرقره هایی که سوراخ های جانبی محوری آنها ساییده شده باشند و یا این ساییدگی در مرغک های نگهدارنده قرقره رخ دهد موجب می شود که باز شدن سیم از روی قرقره ناموزون صورت گیرد زیرا قرقره حرکت هماهنگی نداشته و گاهی باعث تکان شدید می شود. در مورد کابل های مخابراتی یا سیم های نازک این موضوع پدیده ای کاملاً نامطلوب است.

جایگذاری نامناسب در ماشین:

قرقره هایی که در ابعاد آنها حدود رواداری زیاد منظور شده باشد (رواداری های مطلوب لحاظ نشده باشد) ممکن است در شرایط خاص با بکارگیری تجربه شخصی با نزدیک کردن مرغک ها به منظور تنظیم مکانیکی آنها یا با فشار صفحات جانبی عمل چرخش قرقره ها انجام شود. چنین حالتی زمانی رخ می دهد که پهنای بیرونی تا سطوح جانبی آنقدر صیقلی نشده اند که سایز بندی دقیق قرقره را به منظور حصول  اطمینان از جاسازی مناسب قرقره در ماشین و در نتیجه عملکرد مناسب ماشین در راه اندازی تضمین کند. قرقره هایی که به طور مناسب در ماشین استقرار نیابند ممکن است به صورت آزاد در دستگاه بچرخند و باعث ایجاد ضربه به ماشین و آسیب دیدگی قرقره و ماشین شوند و در بدترین حالت ممکن است حتی قرقره از ماشین به بیرون پرتاب شود.

نتیجه گیری:

مطالب گفته شده پیشین مروری کلی بر اهمیت طراحی قرقره، به صورت مناسب، ساختار آن، تعمیر و نگهداری آن است. هر قرقره می تواند اثر روی کل خط تولید، محصول نهایی یا هر ماشین بکار رفته در ساخت سیم و کابل داشته باشد.

شرکت شهابفر طوس اولین و بزرگ ترین تولید کننده قرقره های صنعتی سیم و کابل مطابق با استاندارد های جهانی می باشد. همکاران ما در واحد فروش آماده ارائه مشاوره به شما تولید کنندگان عزیز می باشند.

جواد نداف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

USAIran