اجزاء هيدروليك دستگاه تزريق

كليه حركتهاي يك دستگاه تزريق توسط فشار و حركت روغن در مواد هيدروليك انجام مي پذيرد . حركت روغن در مواد و كنترل فشار آن و همچنين كنترل مسير روغن در مواد هيدروليك نياز به يك سري اجزاء قابل كنترل دارد كه به بررسي و توضيح آنها مي پردازيم .

1-مخزن روغن :

اين مخزن , روغن مورد نياز دستگاه را در خود ذخيره مي نمايد . روغن مصرفي سيستم از داخل اين مخزن پمپ مي شود

و به همين مخزن بر مي گردد .

2- فيلتر روغن :

با توجه به اينكه روغن در كل سيستم هيدروليك و جكها گردش دارد , در برگشت روغن احتمال ورود ذرات جدا شده اي از قسمتهاي مختلف دستگاه بدليل استهلاك وجود دارد , جهت جلوگيري از ورود اين ناخالصيها به داخل سيستم هيدروليك و آسيب نرسيدن به قسمتهاي ديگر اين فيلتر در ابتداي ورودي روغن به مواد هيدروليك نصب مي گردد.

3- خنك كننده روغن :

در سيستم هيدروليك چون روغن با فشار بالا به داخل جكها پمپاژ مي شود و دستگاه تزريق نيز يك دستگاه حرارتي مي باشد اين دو عامل باعث گرم شدن روغن هيدروليك دستگاه مي شود , جهت حفظ كيفيت روغن و كنترل حرارت رادياتهايي در سر راه برگشت روغن نصب مي گردد بدين گونه كه روغن برگشتي سيستم هيدروليك قبل از ورود به داخل مخزن روغن وارد راديات خنك كننده مي شود , داخل اين رادياتها , لوله هايي وجود دارد كه آب در اين لوله ها در جريان مي باشد و روغن نيز از لابه لاي اين لوله ها عبور كرده و حرارت را به آب منتقل مي كند .

4-پمپ روغن :

پمپ روغن تشكيل شده از يك الي سه كاتريج , يك پوسته و يك محور . پمپ روغن توسط يك دينام به حركت در مي آيد و روغن نيز كه به لا به اي تيغه هاي كاتريج منتقل شده , به سرعت و با فشار به سيستم هيدروليك پمپاژ مي شود و اين روغن از داخل مخزن مكش مي شود . پمپهاي يك تا سه كاتريج بر حسب نياز به فشار ماكزيمم دستگاه انتخاب و نصب مي گردد.

5- جكهاي هيدروليك :

جكهاي هيدروليك در انواع و ابعاد مختلفي طراحي و ساخته مي شود . شامل 1-جک کالسکه 2- جک تزریق 3-جک پران و 4- جک گیره.

 جك تشكيل شده از : الف ) پوسته                    ب) پيستون                        ج ) محور اتصال

الف ) پوسته : استوانه اي است نسبتا” قطور و تو خالي كه در ابتدا و انتهاي پوسته سوراخهايي جهت ورود و خروج روغن طراحي شده است ( در جكهايي كه دو حركت دارند ) در جكهايي كه فقط يك حركت دارند , يك سوراخ وجود دارد .

ب) پيستون :

محل آن در داخل پوسته قرار دارد و زماني كه فشار روغن به پشت پيستون وارد شود باعث حركت به جلو و زماني كه به جلوي پيستون فشار روغن وارد شود باعث حركت به عقب پيستون مي شود .

پيستون تشكيل شده از چند لايه پكينگ , بر روي يكديگر و بر روي محور جك و يا همانند پيستون يك خودرو از يك استوانه و چند رينگ تشكيل شده است .

ج) محور اتصال :

اين محور از يك طرف به پيستون متصل است و از طرف ديگر به فطعه اي كه بايد به حركت درآيد .

جهت آب بندي جكها از اورينگ , كاسه نمد , تفلون استفاده مي گردد .

6– شيرهاي برقي :

زماني كه دينام اصلي شروع به كار مي نمايد پمپ روغن نيز به حركت در آمده و روغن داخل مدار هيدروليك به حركت در مي آيد , حال بايد براي كنترل مسير و فشار روغن از تجهيزاتي استفاده نمود كه اين وظيفه را شيرهاي برقي و فشار شكن به عهده دارند.

شير برقي تشكيل شده اند: 

       الف ) سيلندر                 ب) پيستون                 ج ) اسپول                 د) بوبين

الف ) سيلندر :

شيرها انواع مختلفي دارند , پوسته و سيلندر شير با توجه به تعداد خروجي روغن در مسير آن طراحي و ساخته مي شود . وسط سيلندر جهت قرار گرفتن پيستون شير سوراخ مي باشد و سوراخهايي نيز در زير سيلندر وجود دارد كه مسير ورود و خروج روغن مي باشد و اين سوراخها به دور پيستون راه دارد .

ب ) پيستون :

در داخل سيلندر شير قرار مي گيرد و وظيفه آن نيز هدايت روغن به مسيرهاي طراحي شده در شير برقي مي باشد . بر روي پيستون شيارهايي وجود دارد كه مسيرهاي روغن را هدايت مي كند .

ج ) اسپول :

در دو طرف شير برقي نصب مي گردد كه داخل آن نيز يك فنر وجود دارد كه پس از مگنت بوبين و قطع برق , بوبين پيستون شير برقي را به مكان اوليه خود باز مي گرداند . بر روي اسپول يك بوبين نصب مي شود .

د ) بوبين :

اين بوبين بر روي اسپول نصب مي شود و با ولتاژ متفاوت ساخته مي شود كه بر حسب نياز جهت دستگاهها انتخاب و نصب مي گردد , هنگامي كه برق به بوبين  مي رسد , مگنت نموده و باعث حركت پيستون شير برقي مي شود و مسير روغن تغيير مي يابد .

7- فشار شكن ها :

اين نوع شير برقي در ابتداي مسير مدار هيدروليك قرار مي گيرد و توسط آن فشار روغن را مي توان كنترل نمود كه اصطلاحا” به اين شيرها , فشار شكن نيز مي گويند . اين شيرها روغن اضافي مدار هيدروليك را به تانك روغن هدايت مي نمايد كه ميزان آن نيز قابل كنترل مي باشد  و هر چه ورودي روغن را به برگشت تانك روغن بيشتر نماييم , فشار و سرعت روغن نيز كاهش مي يابد و هر چه كمتر شود , بالعكس , فشار و سرعت روغن افزايش مي يابد , اين كنترل عمدتا” بصورت دستي و برحسب نياز دستگاه تنظيم مي شود . در ابتداي ورودي روغن به جكها و قسمتهاي مختلف نيز مي توان از فشار شكنهاي دستي استفاده نمود تا قسمت مورد  نظر از لحاظ فشار و سرعت بيشتر تحت كنترل بوده و بصورت دلخواه و بر حسب نياز تنظيم نمود . مانند : فشار تزريق و بارگيري

8- سوپاپ :

اين سوپاپها روغن را فقط در يك جهت هدايت مي نمايد ( از طرف پمپ اصلي به طرف مدار هيدروليك ) علت استفاده سوپاپ

 در مدار هييدروليك به اين لحاظ مي باشد كه هنگام قطع فشار در قسمتهاي مختلف دستگاه روغن رو به عقب پس نزند و اين سوپاپ ها روغن را فقط از يك جهت عبور مي دهند .

9– فشار شكنها :

اين درجه ها بر سر راه فشار روغن يا در بالاي فشار شكنها به جهت نشان دادن ميزان فشار موجود در مدار هيدروليك به كار مي رود .

10– دينام :

در هر دستگاه تزريق يك الكتروموتور جهت به گردش در آوردن پمپ اصلي روغن نصب مي گردد.

11- شيلنگهاي هيدروليك :

اين شيلنگها با قطرهاي متفاوت ساخته شده است و بر حسب نياز مورد استفاده قرار مي گيرد . اين شيلنگها بدليل مقاومت بالاي خود جهت انتقال روغن از مدار هيدروليك به قسمتهاي مختلف دستگاه مورد استفاده قرار مي گيرد . از مزاياي استفاده از اين شيلنگها مي توان انعطاف پذيري , بي تاثير بودن لرزشهاي دستگاه برروي آنها و استفاده در قسمتهاي متحرك دستگاه نام برد .

12-پمپ روغن كاري :

از اين پمپ جهت روغن كاري بازوها استفاده مي شود . اين پمپ مجهز به دو تايمر بوده كه يكي جهت مدت روغن كاري و ديگري جهت تكرار زمان روغن كاري بكار مي رود .

13-هيدروموتور :

همانند يك دينام عمل كرده و با چرخش خود ماردون را نيز به گردش در مي آورد تاعمل بارگيري دستگاه انجام شود . البته با اين تفاوت كه فشار روغن باعث به گردش در آمدن هيدروموتور مي شود .

جواد نداف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

USAIran