recycle

recycle بازیافت بازیافت پلاستیک

چرا باید پلاستیک ها را بازیافت کنیم؟

پلاستیکها جزء ضایعاتی هستند که به دلیل مصرف روزافزون, درصد بالایی از پسماندها را تشکیل می دهند.پیش از آن که وارد این بحث گردیم بد نیستبرای مقدمه مروری بر موارد…

USAIran