اخبار شنبه 27 مرداد 1397 ساعت 2:6

اولین دستگاه EREMA ما نصب شد

این ماشین باعث می شود که بازیافت پلاستیک بسیار کارآمد و در درازمدت سودآور باشد. سیستم EREMA برای یک هدف طراحی شده است: بازیافت پلاستیک به مواد با کیفیت و کارآمد. برای ما کسب و کار پایدار دست در دست با پردازش سودمند است.

این ماشین باعث می شود که بازیافت پلاستیک بسیار کارآمد و در درازمدت سودآور باشد. سیستم EREMA برای یک هدف طراحی شده است: بازیافت پلاستیک به مواد با کیفیت و کارآمد. برای ما کسب و کار پایدار دست در دست با پردازش سودمند است.

منبع:   تعداد بازدید : 1494 نوشته شده توسط: Amir Esmaeilzadeh Tabassi

کلمات کلیدی: 


بازگشت

نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل :
متن پیام :