فرم استخدام
*
نام:

*
نام خانوادگی:

*
شماره شناسنامه :

*
نام پدر:

*
تاریخ تولد :

*
محل صدور شناسنامه :

*
کد ملی :

وضعیت خدمت سربازی :

تصویر :
 
ارسال فایل

*
شماره تلفن ثابت :

*
آدرس :

*
آخرین مدرک تحصیلی :

*
تاریخ اخذ مدرک تحصیلی :

*
رشته تحصیلی :

*
دوره های تخصصی :
دوره های تخصصی را که دیده اید را بنویسید (اعم از دوره های آموزشی ، فنی ، هنری ، نظامی و ... )

*
آشنایی با زبان های :

*
میزان آشنایی با زبان های خارجی :

*
میزان حقوق درخواستی :

  
شماره همراه (اختیاری) :
لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.


آدرس ایمیل (اختیاری) :
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.


کد امنیتی :
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.